• Asiakaskohtaisesti toteutetut lisämodulit (Windows / web)
  • SQL Server Reporting Services -pohjaiset raportointiratkaisut (hyödyntäen SAP Business One -tietokannassa olevia tietoja)
  • Integraatiot

Esimerkkejä toteutetuista ratkaisuista

  • Selainpohjaiset tilausjärjestelmät
  • Varaston, oston, myynnin ja taloushallinnon raportointiratkaisut
  • Maksuliikenteen ratkaisut
  • Liittymät: EDI, Finvoice jne
  • Sääntöpohjainen alennuskäsittely, "alennusvelho"